Inledning

Låt mig förklara varför jag skriver ner dessa saker. Jag har alltid varit en tänkare. Alltid haft slutsatser till saker och ting. Alltid varit den tänkande Tricia. Men en Tricia i tysta tankar. För jag har sällan delat med mig av dem med andra. Men kanske är det slut på det nu; att inte dela med sig, menar jag. För nu, i skrivande stund, är jag plötsligt lite angelägen om att förklara hur jag tänker.

Denna bok är menad att ge inblick i en persons liv, som tillhör många minoriteter och som har många tankar kring att leva ett lite annorlunda liv. Jag har Autism, har psykisk ohälsa, jag är tillhör HBTQ, jag är av blandad härkomst, och jag är även troende (ja, trots att jag är HBTQ!). Åtminstone någon av dessa världar kan vara främmande för någon, och jag vill med denna bok avdramatisera det och ge lite tips på hur man kan bemöta människor såväl som hur man om man själv tillhör en minoritet kan tänka. Det kommer – som namnet också antyder – finnas tankar kring dessa ämnen. Kan man vara både kristen och HBTQ-person? Kan man leva ett bra liv med diagnos? Hur tacklar man en identitetskris som “blandad från flera länder”? Och en rad andra tankar.

Jag hoppas du vill följa med min inre resa. Denna bok består av flera olika delar: en sammanfattning av mitt liv, mina tankar om olika ämnen, tips till andra, korta memoarer, en del av min poesi med mera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s